La cura de Danone pels animals, reconeguda per AENOR

Més de 200 granges familiars asseguren el benestar animal

Fa uns 10 anys que treballem per assegurar el benestar de les nostres vaques, una tasca que el 2019 es va materialitzar en el protocol de benestar animal Danone, que va molt més enllà dels estàndards del sector i es basa en 5 drets i llibertats: bona alimentació, bon allotjament, bon estat de salut, comportament apropiat per a les necessitats de l’espècie i bon tractament animal.

Validat per l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària)

Certificat per AENOR

Doble protocol per cuidar doblement bé les nostres vaques

AENOR certifica que les nostres granges familiars no tan sols compleixen el protocol de Benestar Animal Danone, sinó que també compleixen els requisits de Welfare Quality®, un referencial europeu en Benestar Animal. En aquest cas, l’avaluació es fa basant-se en quatre principis: la bona alimentació, el bon allotjament, el bon estat de salut i el comportament apropiat per a les necessitats de l’espècie.