No és cap secret: de la millor llet en surten els millors iogurts

La llet és el nostre ingredient fonamental. I fonamental és, precisament, que sigui fresca, munyida cada dia, de granges familiars i propera al lloc d’elaboració dels nostres iogurts.

Ingredients de qualitat.
I res més

Ho podem assegurar perquè fem tres tipus de controls a la llet i a les granges familiars d’on l’obtenim: auditories anuals, controls de qualitat i higiene i plans de biovigilància.

Amb tota la qualitat i totes les garanties

 • Auditories anuals a ramaders

  Cada any, els ramaders passen una auditoria sobre qualitat, seguretat alimentària i medi ambient. Es revisa el benestar animal, els protocols de munyida, la higiene i la utilització de medicaments. I, per descomptat, es comprova que es compleixi tota la normativa mediambiental. Addicionalment, s’aplica l’avaluació de benestar animal i la de medi ambient per calcular la seva petjada de CO2.

 • Controls de qualitat i higiene a la granja

  Fem un triple control de qualitat de la llet que recollim. Abans de carregar-la al camió, revisem el funcionament del tanc de fred on s’ha conservat la llet i comprovem que s’han complert les bones pràctiques de neteja en el tanc de fred. I abans de descarregar la llet a la fàbrica, repetim les anàlisis de qualitat, i també ho fem en un laboratori independent.

 • Plans de biovigilància

  La biovigilància és un procediment per descartar qualsevol possible element perjudicial per a la salut humana. Amb aquest sistema, vigilem l’aigua que arriba a la granja, l’aliment de les vaques i, finalment, la llet.

 • Pla d’assessorament permanent

  A partir d’aquestes 3 avaluacions anuals, emetem un pla d’accions correctores per al ramader i l’assessorem en tot moment per a la seva millora continuada.