{{articleDetail.tags[0]}}

{{articleDetail.title}}

dificultat
dificultat
{{articleDetail.image[0].alt}} {{articleDetail.image[0].alt}}
{{image.alt}} {{image.alt}}

Ingredients

  • {{ingredient.ingredient}} {{ingredient.quantity}} {{ingredient.unit}}

TEMAS
{{freetag}}

{{articleCapitalLetter()}}

TEMAS
{{freetag}}

Ingredients

  • {{ingredient.ingredient}} {{ingredient.quantity}} {{ingredient.unit}}

Quizá eres de los que comen yogur cada día y crees que ya lo sabes todo... ¿Estás seguro? ¡Ha llegado la hora de demostrar lo que sabes y poner a prueba tus conocimientos sobre el yogur respondiendo a estas 10 preguntas!

Pregunta 1: ¿A qué rey francés del siglo XVI le recetaron yogur fabricado con leche de oveja para aliviar sus problemas de digestión?

A: A Francisco I y posteriormente a toda su corte por lo maravillados que habían quedado con los resultados del remedio.

B: A Carlos V, como parte de una dieta de líquidos.

C: Al rey Dagoberto, que, según una popular canción infantil francesa, se puso las calzas del revés.

Pregunta 2: El yogur es un alimento rico en nutrientes1, pero ¿cuáles son los dos más importantes?

A: Calcio y proteínas.

B: Calcio, zinc y vitamina C.

C: Leche, miel y chocolate.

Pregunta 3: ¿Las personas con problemas para digerir la lactosa pueden comer yogur?

A: ¡Claro que no!

B: Sí, pero con moderación, ya que los microorganismos del yogur facilitan la digestión de aquellas personas que tienen problemas para digerir la lactosa2.

C: Sí, tanto como quieran. Todo el mundo sabe que el yogur no contiene lactosa.

Pregunta 4: ¿Qué componente del yogur puede ayudar a las personas con dificultades para digerir la lactosa?

A: Bacterias que contienen lactasa, una enzima que facilita la digestión de la lactosa.

B: Aceite, que hace que la lactosa se deslice con más facilidad.

C: Leche.

Pregunta 5: Nuestro cuerpo necesita un aporte diario de calcio y el yogur es una valiosa fuente de este mineral. Ahora bien, ¿cuánto calcio contiene un yogur?

A: Un yogur contiene un 5 % del calcio que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades diarias, así que se debería comer yogur en abundancia.

B: Esta pregunta tiene trampa: el yogur no tiene calcio.

C: Un yogur contiene entre un 15 % y un 20 % del calcio que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades diarias.

Pregunta 6: ¿Por qué el calcio es indispensable para nuestro organismo?

A: Porque nos hace más simpáticos.

B: Porque contribuye al crecimiento y a la salud de nuestros huesos, por eso es tan importante para los niños, los adolescentes y las personas mayores.

C: Porque va bien para el pelo.

Pregunta 7: ¿Dónde hay que conservar el yogur?

A: Da lo mismo porque está fermentado.

B: En la nevera: es un producto fresco, por lo que hay que conservarlo en frío.

C: Dentro del armario, dado que la luz hace que se estropee más rápido.

Pregunta 8: ¿De dónde viene la palabra "yogur"?

A: De Grecia: significa "líquido blanco y espeso".

B: De Marruecos: "significa leche fermentada".

C: De Turquía, de una palabra que significa "cuajado o coagulado"3.

Pregunta 9: ¿Qué alimentos conviene consumir de forma diaria?

A: Un yogur, para disfrutar de los beneficios que nos aportan los productos lácteos y así consumir una de las tres raciones de estos que se recomiendan al día.

B: Dos cabezas de ajo para ahuyentar a los malos espíritus.

C: Una buena cantidad de sal para purificar el estómago.

Respuestas: A, A, B, A, C, B, B, C, A.

Anótate un punto por cada respuesta que hayas acertado y descubre cuánto sabes del yogur.

De 0 a 2 puntos: ¡podría estar mejor!

Puede que consumas yogur, pero no sabes mucho sobre él.

De 3 a 5 puntos: ¡no está nada mal!

Vas por buen camino y cada vez sabes más sobre el yogur. No te conformes, ¡queda mucho por aprender!

De 6 a 7 puntos: ¡Genial!

¡Estupendo, así se hace! Puedes decir con razón que sabes mucho sobre el yogur. Seguro que es fácil de adivinar lo que vas a tomar mañana para desayunar...

Potser ets dels que mengen iogurt cada dia i et penses que ja ho saps tot... N’estàs segur/a? Ha arribat l'hora de demostrar tot el que saps i posar a prova els teus coneixements sobre el iogurt responent aquestes 10 preguntes!

Pregunta 1: A quin rei francès del segle XVI van receptar iogurt fabricat amb llet d'ovella per alleujar-li els problemes de digestió?

A: A Francesc I i, posteriorment, a tota la seva cort, de tan meravellats com van quedar amb els resultats del remei.

B: A Carles V, com a part d'una dieta de líquids.

C: Al rei Dagobert, que, segons una popular cançó infantil francesa, es va posar les calces del revés.

Pregunta 2: El iogurt és un aliment ric en nutrients,1 però, quins són els dos més importants?

A: Calci i proteïnes.

B: Calci, zinc i vitamina C.

C: Llet, mel i xocolata.

Pregunta 3: Les persones amb problemes per digerir la lactosa poden menjar iogurt?

A: És clar que no!

B: Sí, però amb moderació, ja que els microorganismes del iogurt faciliten la digestió de les persones que tenen problemes per digerir la lactosa.2

C: Sí, tant com vulguin. Tothom sap que el iogurt no conté lactosa.

Pregunta 4: Quin component del iogurt pot ajudar les persones amb dificultats per digerir la lactosa?

A: Bacteris que contenen lactasa, un enzim que facilita la digestió de la lactosa.

B: Oli, que fa que la lactosa llisqui amb més facilitat.

C: Llet.

Pregunta 5: El cos necessita una aportació diària de calci i el iogurt és una font valuosa d'aquest mineral. Ara bé, quant calci conté un iogurt?

A: Un iogurt conté un 5 % del calci que necessitem per satisfer les nostres necessitats diàries i, per tant, hauríem de menjar iogurts en abundància.

B: Aquesta pregunta té parany: el iogurt no té calci.

C: Un iogurt conté entre un 15 % i un 20 % del calci que necessitem per satisfer les nostres necessitats diàries.

Pregunta 6: Per què el calci és indispensable per a l'organisme?

A: Perquè ens fa més simpàtics.

B: Perquè contribueix al creixement i a la salut dels ossos i per això és tan important per als nens, els adolescents i les persones grans.

C: Perquè va bé per als cabells.

Pregunta 7: On s'ha de conservar el iogurt?

A: Tant és, perquè està fermentat.

B: A la nevera: és un producte fresc i, per tant, cal conservar-lo en fred.

C: A l'armari, ja que la llum fa que es faci malbé més de pressa.

Pregunta 8: D'on ve la paraula "iogurt"?

A: De Grècia: vol dir "líquid blanc i espès".

B: Del Marroc: vol dir "llet fermentada".

C: De Turquia, d'una paraula que vol dir "quallat o coagulat".3

Pregunta 10: Quins aliments convé consumir cada dia?

A: Un iogurt, per gaudir dels beneficis que ens aporten els productes lactis i així consumir una de les tres racions recomanades al dia.

B: Dues cabeces d'all per espantar els mals esperits.

C: Una bona quantitat de sal per purificar l'estómac.

Respostes: A, A, B, A, C, B, B, C, A.

Anota't un punt per cada resposta que hagis encertat i descobreix quantes coses saps del iogurt.

De 0 a 2 punts: podria estar millor!

Potser menges força iogurts, però no hi entens gaire.

De 3 a 5 punts: no està gens malament!

Vas pel bon camí i cada vegada saps més coses sobre el iogurt. No et conformis, encara n'has d'aprendre moltes més!

De 6 a 7 punts: Genial!

Molt bé, així es fa! Pots dir amb raó que saps moltes coses sobre el iogurt. És fàcil endevinar què menjaràs demà per esmorzar...

Com es prepara?

TEMAS
{{freetag}}

Vols publicar un comentari? Registra't o Inicia sessió

Publicar

Marta Sánchez

El cuerpo humano está compuesto por un 60% de agua, 18% de proteínas, 6% de minerales y aproximadamente 16% de grasa - esto significa que la proteína es el segundo nutriente más importande de nuestro cuerpo (después del agua).

Respondre

Mónica naranjo

Los síntomas aparecen frecuentemente después de la ingesta de productos que contienen lactosa.

Respondre

Marta Sánchez

El cuerpo humano está compuesto por un 60% de agua, 18% de proteínas, 6% de minerales y aproximadamente 16% de grasa - esto significa que la proteína es el segundo nutriente más importande de nuestro cuerpo (después del agua).

Respondre