{{articleDetail.tags[0]}}

{{articleDetail.title}}

dificultat
dificultat
{{articleDetail.image[0].alt}} {{articleDetail.image[0].alt}}
{{image.alt}} {{image.alt}}

TEMES

Ingredients

  • {{ingredient.ingredient}} {{ingredient.quantity}} {{ingredient.unit}}

TEMES

{{articleCapitalLetter()}}

TEMES

Ingredients

  • {{ingredient.ingredient}} {{ingredient.quantity}} {{ingredient.unit}}TEMES

Entre els quatre i els sis mesos els nadons comencen a necessitar completar amb alimentació complementària l'aportació diària de nutrients que extreuen de la lactància materna (recomanada per l'Associació Espanyola de Pediatria) o, depenent del cas, de la llet de fórmula. Segons l'AEPED, aquests aliments complementaris s'haurien d'anar introduint de manera progressiva, a poc a poc, i després de prendre el pit o la llet de fórmula.


La decisió de quan deixar la lactància materna depèn de la mare i del nadó, i ha de ser un procés gradual i progressiu per evitar problemes tant al nadó com a la mare. Fer-ho així evita que la mare tingui molèsties als pits i el nadó s'estalvia possibles trastorns digestius, al•lèrgies alimentàries, intoleràncies o diarrees.


El deslletament no només és una decisió física o nutricional, sinó que també és una separació emocional i una adaptació al medi que envolta el nadó. No deixa de ser la primera vegada que el nadó s'independitza de la seva mare, ja que a partir d'aquí s'alimentarà de manera independent i no a través seu. Per aquest motiu és important fer-ho de manera lenta, gradual i sense presses.


Amb el deslletament, l'alimentació, que en un principi i des dels sis mesos era complementària, passa a ser l'àpat important del dia i el pit ocupa un segon pla. Així, doncs, la manera de desmamar és personal de cada mare i de cada nadó i, per tant, fixar una edat de deslletament no és gaire prudent, perquè no hi ha una norma estricta que determini exactament quan s'ha de fer. No obstant això, el deslletament s'acostuma a produir entre l'any i els dos anys de vida del nadó.


Probablement, l'única manera de saber que el nadó està preparat per al deslletament és a través de la mare, que sap captar els senyals del seu fill, que serà en últim terme qui li indicarà quan és el millor moment o si estan preparats per fer-ho. En aquest sentit, l'experiència de les mares és també molt important en aquests casos per ajudar altres mares a saber determinar quan és el millor moment per al deslletament del nadó.

Per aquest motiu, ens vols explicar com vas saber quan era el millor moment per deixar de donar el pit al teu nadó?

FB: Durant el deslletament, quin va ser el primer aliment que li vas donar? I el seu preferit?


Font | aeped.es


Com es prepara?