{{articleDetail.tags[0]}}

{{articleDetail.title}}

dificultat
dificultat
{{articleDetail.image[0].alt}} {{articleDetail.image[0].alt}}
{{image.alt}} {{image.alt}}

TEMES

Ingredients

  • {{ingredient.ingredient}} {{ingredient.quantity}} {{ingredient.unit}}

TEMES

{{articleCapitalLetter()}}

TEMES

Ingredients

  • {{ingredient.ingredient}} {{ingredient.quantity}} {{ingredient.unit}}TEMES

L’índex de massa corporal (IMC), també anomenat índex de Quételet (nom del creador de la fórmula), és un senzill patró matemàtic, utilitzat i conegut des de fa molt de temps, que ens informa sobre la corpulència d’una persona.

Contràriament a la creença actual, Adolphe Quételet no va establir aquesta fórmula com un índex de mesura del sobrepès, sinó que els seus estudis antropomètrics es basaven en l’estudi de la relació entre el pes i l’estatura de les persones al llarg de la vida.

I com es calcula l’IMC d’una persona?

La fórmula és molt senzilla: es divideix el pes del subjecte (en kg) per la seva estatura (en metres) al quadrat.

Per exemple: imaginem el cas d’una persona que fa 1,72 m i pesa 60 kg. El seu IMC seria 60 / (1,72 × 1,72) = 20,28. Ah! Una altra qüestió que cal tenir en compte: l’IMC no té unitat de mesura, el resultat s’expressa, únicament, amb un nombre.

No va ser fins a finals del segle xx que es va estudiar la relació entre l’índex de massa corporal i la situació ponderal de cada persona, i així s’han establert els punts de tall de l’IMC que coneixem actualment (per a poblacions entre 20 i 65 anys):

  • IMC menor de 18,5: pes baix.
  • IMC comprès entre 18,5-24,9: pes normal.
  • IMC comprès entre 25-29,9: sobrepès.
  • IMC superior a 30: obesitat.

Aquests són els punts de tall que s’utilitzen actualment, tot i que els paràmetres s’han anat modificant al llarg del temps.

Per a nens i adolescents de menys de 20 anys, és més fiable utilitzar taules de creixement per edat, talla i perímetre cefàlic segons el sexe (als que heu anat amb el vostre fill o filla al pediatre alguna vegada segur que us sonen), mentre que amb persones més grans de 65 anys tampoc no cal l’IMC perquè, amb l’edat, la composició corporal varia.

Sens dubte, entre els principals avantatges de l’IMC trobem la senzillesa i la facilitat d’ús. Potser per això el coneix tanta gent i molts de nosaltres l’hem calculat alguna vegada.

Perquè el resultat sigui fiable, s’ha de saber utilitzar i interpretar bé. Això sí, la principal pega és que l’IMC no mesura el greix corporal de la persona perquè “dóna per fet” que la falta o l’excés de pes depenen de la falta o l’excés de greix, i això no sempre és així. Per aquest motiu, hi ha casos de persones que tenen un IMC que no es correspon gens amb la interpretació que podríem fer-ne si només ens basem en els punts de tall anteriors. Per exemple, pensem en un esportista d’alt nivell, amb un desenvolupament de la musculatura important, cosa que fa que pesi més. Podria obtenir un IMC dins dels valors de sobrepès, quan, en realitat, l’elevat pes es deu a la musculatura, i no a un excés de greix.

Ho sabíeu? Per això l’IMC és una eina per detectar possibles problemes de pes, però no és una eina de diagnòstic per si mateixa. Per aquest motiu, diverses universitats i institucions de prestigi especialitzades treballen per aconseguir una nova equació més precisa i fiable.

Segur que després de tota aquesta explicació ja heu calculat el vostre IMC, oi?

Per acabar, vull comentar-vos que també és important saber que mantenir un pes estable és senyal de salut. Les variacions importants de pes, tant en un sentit com en l’altre, han de ser valorades i controlades pels professionals sanitaris corresponents per veure’n les causes i les possibles conseqüències per a la salut.

Com es prepara?