Què és B Corp?

B Corp és un moviment que reconeix les millors empreses per al món, les que apliquen bones pràctiques en tota la cadena de valor i les que compleixen els màxims estàndards de desenvolupament social, ambiental, transparència i responsabilitat.

Danone és el primer
iogurt BCorp

Formem part del moviment Bcorp perquè fem productes bons per a la salut, per a la societat i responsables amb el planeta. Creiem que és possible un altre model d’empresa que porti a terme una transformació sostenible i que no hi pot haver desenvolupament econòmic sense creixement social, ni productes saludables sense un entorn saludable. Perquè quan fem les coses millor, el nostre iogurt és millor.

Aquestes són les nostres actuacions en salut, benestar i sostenibilitat:

 • Impulsem hàbits d'alimentació saludables i sostenibles en nens i nenes.

 • Promou la producció local. Accions:
  1. Assegura el benestar animal.
  2. Relacions familiars i duradores de més de 25 anys amb els nostres ramaders.
  3. Llet de proximitat a les nostres fabriques.
  4. Sostenibilitat econòmica i social amb totes les famílies ramaderes

 • Des de 2015, hem reduït un 17% les emissions de CO2.

 • Donem a bancs d'aliments 10 milions de iogurts a l'any.

 • Objectiu 0 emissions de carboni per 2050.

 • Fomentem la inclusió i la igualtat d'oportunitats.